Om

Gutefisk ekonomisk förening

Gutefisk ekonomisk förening bildades 2015.

Föreningens ändamål är att marknadsföra fiskarnas fångster i naturligt och förädlat skick.

Föreningen har en livsmedelsgokänd beredningsanläggning och frys i Herrvik

Kontaktuppgifter

Gutefisk ekonomisk förening

c/o Johannes Klingvall

Östergarn Herrvik 196

623 68 KATTHAMMARSVIK

Telefon 073 771 00 21


Organisationsnummer 769629-4771

Verksamheten

Under 2014 gjordes prov med beredning och förpackning av Flundrerygg, flundra där ytterbenen och buksidan tas bort samt att den skinndras på båda sidor. Dessa presenterades för främst restauranger och de var klart intresserade av produkten.

Utrustning för beredning och förpackning införskaffades och bekostades av Fiskeservice Gotland. All fisk som producerades såldes till olika restauranger under hösten, ibland var efterfrågan så stor att fiskarna fick sälja fisk som ännu var i sjön.

Det framkom direkt att för att kunna sälja till butik och konsument så måste produktionen ske i livsmedelsgodkänd lokal och därmed kunna förses med reglementerad märkning. Olika förslag till uppbyggnad och finansiering diskuterades.

I början av 2015 bildades föreningen Gutefisk och ett Leaderfinansierat projekt startades för att ta fram nödvändiga underlag.

Utbildning är också ett krav för att få bereda och saluföra fisk, så i slutet av 2014 hölls en kurs för alla fiskare i Hygien och spårbarhetsmärkning arrangerad av Hushållningssällskapet Gotland. Kursledare var Ilona Miglajvs från Svensk Fisk. Denna kurs bekostades av EU-medel från Fiskerifonden genom projektet "Gotländsk fisk på nya marknader".

2017 så godkändes föreningens anläggning av livsmedelsverket

2018 med en godkänd anläggning så kunde nu verksamheten dra i gång på allvar med bl.a. försäljning i butik